Збірник задач з географії    

                                                         Збірник задач за темою гідосфера                                                               Задачі на визначення температури гірських порід

Задачі на визначення координат

Задачі на визначення абсолютної і відносної висот, швидкості руйнування, піднімання чи опускання гірських порід

Задачі і запитання з теми "Атмосфера"


Формули для розв'язування задач з географії

 

 • Альбедо = відбите / поглинене випромінення * 100%

 • Коефіцієнт зволоження = к-ть опадів / випаровуваність

 • Похил річки = падіння / довжина.

 • Падіння річки = висота витоку - висота гирла.

 • Річний стік = витрати води * час (вимірюється в сек)

 • Витрати води = поперечний переріз річки * швидкість

 • Лісистість = кількість дерев / територія * 100%

 • При піднятті на 1 км температура знижується на 6°С.

 • До 20м в товщах порід температура однакова.

 • Із заглибленням t підвищується на 3°С на кожні 100м.

 • Різниця між найвищою і найнижчою t повітря

 • називається амплітудою коливань t.

 • Тиск знижується на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому.

 • Нормальний тиск (0м над рівнем моря) = 760мм рт.ст.

 • 1° будь-якого меридіана = 111,1км ≈ 111 км

 • 1° дуги екватора (0° ш.) = 111,3 км ≈ 111км

 • Екватор ≈ 40 тис. км

 • 1 га = 10 000 м2 = 100 ар

 • 1 а = 100 м² = 0,01 га

 • Висота Сонця над горизонтом в ополудні: λ = 90º – φ ± δ.

 • φ (фі) - географічна широта об’єкта

 • δ (дельта) – схилення Сонця

 • δ (схилення) в дні рівнодення становить 0º;

 • у день літнього сонцестояння +23º27'

 • у день зимового сонцестояння –23º27'

 • Довжина дуги паралелей в 10

  Паралелі, градуси

  Довжина дуги 

  паралелі 10,

  кілометри

  00 (екватор) 111,3
  100 109.8
  200 104,6
  300 96,5
  400 85,4
  500 71,7
  600 55,8
  700 38,2
  800 19,4
  900 (полюс) 0,0
 • Всього 360º = 24 пояси
 • 15º = годинний пояс = 1 година
 • 1º = 4хв
 • Ресурсозабезпеченість = запаси / видобуток
 • Ресурсозабезпеченість = запаси / к-ть населення
 • Вантажообіг = обсяг перевезень * відстань
 • Пасажирообіг = к-ть перевезених пасажирів * відстань
 • Густота населення = к-ть населення / площа
 • Природний приріст = к-ть народжених – к-ть померлих
 • Сальдо міграції = к-ть іммігрантів – к-ть емігрантів
 • Рівень безробіття = к-ть безробітних / трудові ресурси * 100%
 • Трудові ресурси= зайняті + безробітні